انجمن علمی پژوهش های هنری ایران

اخبار وفعالیت های انجمن علمی پژوهش های هنری ایران

انجمن علمی پژوهش های هنری ایران

 

 

 به وب سایت موقت انجمن علمی پژوهش های هنری ایران 

خوش آمدید.

این وب سایت با هدف خبررسانی در خصوص فعالیت ها و اهداف انجمن علمی پژوهش های هنری ایران دارای مجوز تاسیس از وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری و ثبت شده در اداره  کل ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری راه اندازی گردیده است. فعالیت این وب سایت تا زمان راه اندازی وب سایت رسمی انجمن به آدرس www.issar.ir خواهد بود.

انجمن علمی پژوهش های هنری ایران مؤسسه‌اي غير انتفاعي است و در زمينه‌هاي علمي و پژوهشي و هنری فعاليت مي‌كند و از تاريخ ثبت داراي شخصيت حقوقي است و رييس هيئت مديره آن نماينده قانوني انجمن مي‌باشد. مركز انجمن در شهر تهران مي‌باشد و شعب آن پس از موافقت كميسيون انجمنهاي علمي مي‌توانددر هر منطقه از كشور تشكيل شود. انجمن از تاريخ تصويب اساسنامه براي مدت نامحدود تشكيل شده است و ملزم به رعايت قوانين جمهوري اسلامی ایران است.

اولین مجمع عمومی انجمن در تاریخ ۱۸ اسفند ۱۳۹۰ با حضور نماینده کمیسیون انجمن های علمی کشور برگزار و هیات مدیره انجمن با رای اکثریت حاضران شرکت کننده و یا نمایندگان قانونی آنها به مدت ۳ سال انتخاب گردیدند.

 


گزارش تخلف
بعدی